برچسب: طب سوزنی برای فیبرومیالژی

فیبرومیالژی

طب سوزنی برای فیبرومیالژی

طب سوزنی برای فیبرومیالژی : طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه طب غربی مدرن در درمان فیبرومیالژی واقعا ناتوان بوده وحتی هنوز نمی داند که علت بروز آن چه می باشد، گرچه اخیرا احتمال نقش ویروس در ایجاد آن مطرح شده...