برچسب: لاغري

تئوري طب سنتي چين

طب سنتي چين(TCM) چندين هزار سال قدمت دارد. براساس طب سنتي چين، سلامت يک فرد، وضعيتي است که به علت تعادل “يين” (YIN) و “يانگ” (YANG) در بدن برقرار شده است. با استفاده از طب سوزني، جريان “چي” (QI) و خون در بدن تنظيم شده...

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

Liv-13 جانگ من (Zhang men) – پرده دروازه      نقطه Liv-13 در انتهاي آزاد دنده يازدهم قرار دارد. نقطه Liv-13 باعث حمايت و هماهنگي طحال شده، رطوبت را خشک مي کند و چي (qi) را به سمت ريه ها و کليه ها هدايت مي نمايد....