تئوري طب سنتي چين

طب سنتي چين(TCM) چندين هزار سال قدمت دارد. براساس طب سنتي چين، سلامت يک فرد، وضعيتي است که به علت تعادل “يين” (YIN) و “يانگ” (YANG) در بدن برقرار شده است. با استفاده از طب سوزني، جريان “چي” (QI) و خون در بدن تنظيم شده و هر جايي از بدن که کمبودي از آنها وجود داشته باشد تقويت شده و هر جايي که زيادي آنها وجود داشته باشد کاهش مي يابند. همچنين در جاهايي از بدن که جريان آزاد “چي” (QI) دچار رکود و انسدادشده باشد برطرف مي گردد.
طب سنتي چين به بدن انسان به عنوان يک کل نگاه مي کند که چندين سيستم عملکردي در آن درگير هستند. چيني ها به اين سيستم ها اصطلاحاً “زانگ فو” (ZANG FU) مي گويند که زانگ به معناي اعضاي توپر بدن (مثل کبد و کليه ها) و فو به معناي اعضاي توخالي بدن (مثل معده و روده ها) مي باشد. از نظر طب سنتي چين هنگامي بيماري ايجاد مي شود که تعادل بين ئين، يانگ، چي و خون به هم خورده باشد. با اصلاح نمودن يک يا چند سيستم عملکردي از طريق استفاده از سوزن، فشار، حرارت و يا چيزهاي ديگر در نقاط خاص و حساسي از بدن که به آنها نقاط طب سوزني گفته مي شود تعادل از دست رفته دوباره به دست مي آيد و بيماري درمان مي شود.

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

Liv-13 جانگ من (Zhang men) – پرده دروازه

     نقطه Liv-13 در انتهاي آزاد دنده يازدهم قرار دارد.

نقطه Liv-13 باعث حمايت و هماهنگي طحال شده، رطوبت را خشک مي کند و چي (qi) را به سمت ريه ها و کليه ها هدايت مي نمايد.

 

موارد کاربرد Liv-13:

اتساع شکم، درد در قفسه سينه و پهلوها، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، چاقي، بزرگ شدن طحال، تشنگي زياد، اختلالات تنفسي، لاغري، اسهال، زياد شدن ادرار، درد در عضلات شانه و بازوها، هپاتيت.