نقاطي از مريدين مثانه (64-UB)

UB-64 جينگ گو (jing gu) – استخوان کاپيتال

نقطه UB-64 در زير برجستگي استخوان پنجم کف پا (متاتارس پنجم) در مرز بين پوست سفيد و پوست تيره قرار دارد.

نقطه UB-64 باعث دفع باد و آرام شدن روان مي گردد.

 

موارد کاربرد UB-64 :

سردرد، صرع، آنسفاليت، سفتي گردن، طپش قلب، تب همراه با تشنج، تاري ديد، قرمز شدن چشم ها، خونريزي از بيني، سرگيجه، احساس ترس و وحشت، بي اشتهايي، درد در پهلوها، درد پاها و زانوها.

نقاطي از مريدين مثانه (52-UB)

UB-52 جي شي (zhi shi) – اتاق ذهن

نقطه UB-52 به فاصله 8 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به حاشيه فوقاني زائده خاري دومين مهره کمري قرار دارد.

نقطه UB-52 باعث تقويت چي (qi)   کليه ها مي شود.

 

موارد کاربرد UB-52:

تورم و درد در دستگاه تناسلي، پشت درد، انقباض هاي عضلاني، انواع اختلالات ادراري، نفخ شکم، تهوع، آروغ زدن، اسهال، استفراغ.