نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-34)

GB-34 يانگ لينگ چوآن (Yang ling quan) – چشمه تپه يانگ

نقطه GB-34 در فرورفتگي جلويي سر استخوان نازک ني ساق پا قرار دارد.

نقطه GB-34 باعث تقويت چي (qi) شده،طحال، کليه، کبد و کيسه صفرا را حمايت و تقويت مي کند. استخوان ها و تاندون ها را ثبات مي بخشد و باعث دفع رطوبت، باد و حرارت مي شود.

 

       موارد کاربرد GB-34:

ورم صورت، مزه تلخ در دهان، تهوع، آروغ زدن، ورم زبان، يبوست، احساس فشار در سينه و پهلوها، گرفتگي عضلات پا، فلج يکطرفه دستها و پاها، سنگ کيسه صفرا، التهاب کيسه صفرا، سردردهاي يکطرفه، ميگرن، فشار خون، درد شانه.