معاینه بیمار1
معاینه بیمار
مشاهده بیمار در طب سوزنی :

يک پزشک خوب و دقيق با مشاهده شواهد و علايمي مثل سفتي پوست و بافت زير آن، لاغر شدن عضلات و يا وجود اِدِم (خيز) مي تواند به سرعت نتيجه گيري کند که در اعضاي زانگ فوي بيمار ضعفي وجود دارد. از سوي ديگر، قدرت عضلات و تاندونها نشانه خوبي است که بيانگر خوب بودن کار کبد مي باشد. يک بدن لاغر با شانه هاي باريک نشان دهنده ضعف ريه مي باشد در حالي که وجود يک اسکلت استخواني مستحکم نشان دهنده (بیشتر…)