گرفتن شرح حال
شرح حال

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

گرفتن شرح حال بيمار در طب سوزنی :

اگر بيمار اظهار کند که از سرما خوشش نمي آيد بيانگر وجود صدمات بيماري زاي خارجي سرما يا باد-حرارت مي باشد. با اين حال، وجود يک لرز عمومي در بدن و احساس سرد بودن مي تواند نشان دهنده کمبود انرژي يانگ باشد. عرق ريزش فراوان نشان دهنده آن است که کاهش انرژي در قسمت خارجي بدن و يا آنکه افزايش حرکت داخلي حرارت (در عفونتها) باعث اختلال در کنترل مايعات بدن و در نتيجه بروز عرق ريزش شده است. با اين حال، تعريق اگر در هنگام خواب (بیشتر…)