برچسب: هوان تيائو

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-30)

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-30)

  GB-30 هوان تيائو (Huan tiao) – پرش چرخشي نقطه GB-30 در فاصله يک سوم خطي که بين تروکانتر بزرگ و ساکروم قرار دارد يافت مي شود. نقطه GB-30 باعث حمايت و تنظيم کبد، دفع باد و خشک شدن رطوبت مي شود.   موارد کاربرد...