برچسب: وزوز گوش

طب سوزنی و وزوز گوش

طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

(کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture ) طب سوزنی و وزوز گوش Tinnitus : وزوز گوش یا صدای زنگ در گوش، یک احساس شنیدن صدا در گوش یا در سر می باشد که از محیط خارج این صدا ایجاد نشده باشد. حدود...

نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-5)

نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-5)

SJ-5 وِي گوان (Wei guan) – عبور بيروني نقطه SJ-5 در پشت ساعد و در فاصله 5 سانتيمتري از خط عرضي مچ دست، در بين استخوانهاي زند زيرين و زند زبرين قرار دارد. نقطه SJ-5 باعث دفع حرارت، از بين رفتن سرما و برطرف شدن...