برچسب: يانگ باي

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-14)

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-14)

  GB-14 يانگ باي (Yang bai) – يانگ سفيد    نقطه GB-14 در فاصله 5/2 سانتيمتري بالاي وسط ابرو قرار دارد. نقطه GB-14  باعث دفع باد و تقويت بينايي مي شود.    موارد کاربرد GB-14: سردرد، چشم درد، احساس سوزش در چشم ها، حرکات غير ارادي...