نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

Liv-3 تاي چونگ (tai chong) – مکان بزرگ و با اهميت

نقطه Liv-3 بين استخوان هاي متاتارس اول و دوم کف پا و در فاصله 4 سانتيمتري از انتهاي انگشت شست پا قرار دارد.

نقطه Liv-3 باعث حمايت و هماهنگي کبد و کيسه صفرا شده و يانگ کبد را پايين مي فرستد.

 

موارد کاربرد Liv-3:

درد در قفسه سينه و پهلوها، چهره رنگ پريده، سردرد، اسهال، يبوست، تشنگي زياد، تهوع، آروغ زدن، دردهاي کيسه صفرا، مدفوع خوني، خلط خوني، احتباس ادراري، زانو درد، شکم درد، خونريزي از رحم، ورم زير بغل، تورم گلو، گواتر، فشار خون، سردرد، سرگيجه، بي خوابي، تشنج، اسکيزوفرني.

نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-6)

 SJ-6 جي گو (Zhi gou) – جوي اندامها

نقطه SJ-6  در پشت ساعد و در فاصله 8 سانتيمتري از خط عرضي مچ دست، در بين

استخوان هاي زند زيرين و زند زبرين قرار دارد.

نقطه SJ-6 باعث آرامش چي (qi)، برطرف شدن رکود، تقويت جريان گردش مايعات در بدن و آزاد شدن يانگ کبد مي شود.

 

موارد کاربرد SJ-6:

تب، فلج، درد در چشم ها، تهوع، يبوست، تورم گلو، غش کردن، کمبود شير در مادران شيرده، دردهاي جلوي قفسه سينه، وِزوِز گوش، افسردگي.