نقاطي از مريدين دو (DU-20)

 DU-20 باي هويي (Bai hui) – تجمع يک صد

نقطه Du-20 در وسط بالاي جمجمه قرار دارد.

نقطه Du-20 باعث ثبات و تنظيم کبد شده، باد را آرام نموده و باعث بالا رفتن چي (qi) مي شود.

 

موارد کاربرد Du-20:

سردرد، سکته مغزي، اختلالات تکلم، قفل شدن فک، فلج يکطرفه بدن، بي قراري، گرفتگي عضلات گردن، فراموشي، عدم تعادل، غش، وِزوِز گوش، پرولاپس مقعد، پرولاپس رحم، بواسير، گرفتگي بيني، سرگيجه.

نقاطي از مريدين معده (21-ST)

St-21 ليانگ مِن (Liang men) – دروازه غلات 

   نقطه St-21 به فاصله 10 سانتيمتر بالاي ناف و 5 سانتيمتر از خط وسط قرار دارد.

نقطه St-21 باعث خشکيِ رطوبت -حرارت مي گردد.

 

موارد کاربرد St-21 :

درد در قسمت پايين دنده ها، بي اشتهايي، درد شديد و خنجري در شکم، پرولاپس مقعد.