برچسب: کلینیک طب سوزني

استرس

اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس

اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس : طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه وقتی که پزشکتان به شما می گوید که مشکل و یا بیماری شما بر اثر استرس بوجود آمده است، این در حقیقت به چه معناست. اثر...