برچسب: کلینیک طب سوزنی

استرس

اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس

اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس : طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه وقتی که پزشکتان به شما می گوید که مشکل و یا بیماری شما بر اثر استرس بوجود آمده است، این در حقیقت به چه معناست. اثر...

افسردگی

طب سوزنی در درمان و کنترل افسردگی

طب سوزني در درمان و کنترل افسردگی : طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه در تحقیقی که در سال 1998 در کلینیک های ایالات متحده آمریکا توسط موسسه ملی سلامت انجام شد مشخص گردید که در طی یک دوره درمان طب...