برچسب: کيسه صفرا

نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

Liv-3 تاي چونگ (tai chong) – مکان بزرگ و با اهميت نقطه Liv-3 بين استخوان هاي متاتارس اول و دوم کف پا و در فاصله 4 سانتيمتري از انتهاي انگشت شست پا قرار دارد. نقطه Liv-3 باعث حمايت و هماهنگي کبد و کيسه صفرا شده...

نقاطي از مريدين معده (ST-8) در طب سوزنی

نقاطي از مريدين معده (ST-8) در طب سوزنی

 St-8  تو وِي (Tou wei) -گوشه سر نقطه St-8 در گوشه پشتي گيجگاه و يک سانتيمتر در داخل مرز رويش مو قرار دارد. نقطه St-8 باعث دفع باد، تقويت و هماهنگ کردن کبد و کيسه صفرا مي شود. موارد کاربرد St-8 : سردرد، چشم درد،...