برچسب: GB-1

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-1)

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-1)

 GB-1 تونگ زي ليائو (tong zi liao) – خط مردمک نقطه GB-1 در فاصله يک سانتيمتري گوشه خارجي چشم قرار دارد. نقطه GB-1 باعث دفع باد و حرارت شده و بينايي چشم ها را تقويت مي کند.   موارد کاربرد GB-1: اختلالات بينايي، شب کوري،...