نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-30)

 

GB-30 هوان تيائو (Huan tiao) – پرش چرخشي

نقطه GB-30 در فاصله يک سوم خطي که بين تروکانتر بزرگ و ساکروم قرار دارد يافت مي شود.

نقطه GB-30 باعث حمايت و تنظيم کبد، دفع باد و خشک شدن رطوبت مي شود.

 

موارد کاربرد GB-30:

فلج يکطرفه دستها و پاها، روماتيسم مفصلي، کمر درد.