نقاطي از مريدين روده بزرگ (15-LI)

LI-15 جيان يو (Jian yu)- گوشه شانه

    نقطه LI-15 در زير زائده آکروميون استخوان ترقوه (بر روي شانه) قرار دارد.

نقطه LI-15  باعث دفع باد مي گردد.

 

موارد کاربرد LI-15:

درد شانه،فلج، سفتي گردن.