( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

نقاطي از مريدين معده (40-ST)

St-40  فنگ لنگ (Feng long) – فراواني زياد

نقطه St-40 به فاصله 20 سانتيمتر پايين تر از لبه تحتاني استخوان کشکک زانو قرار دارد.

نقطه St-40 باعث تغيير رطوبت و خلط مي شود. چي (qi) طحال و معده را تحرک مي بخشد و روان را آرام مي کند.

موارد کاربرد St-40:

آسم و سرفه همراه با خلط، سرگيجه، سرد بودن دستها و پاها، آروغ زدن، نفخ، درد مفاصل زانو و (بیشتر…)