نقاطي از مريدين کليه (KI-6)

 KI-6  جائو  هاي (Zhao hai) – درياي درخشان

نقطه KI-6 درست در زير قوزک داخلي پا و به فاصله يک سانتيمتر از لبه تحتاني آن قرار دارد.

نقطه KI-6 باعث هدايت چي (qi) کليه به سمت بالا مي شود. همچنين موجب تنظيم قلب، ريه و کبد مي گردد.

 

موارد کاربرد KI-6:

خشکي گلو، افسردگي، خستگي، بي خوابي، بي اشتهايي، سردي دستها وپاها، درد در شکم، اختلالات ادراري، احساس ترس و وحشت، تب، اختلالات قاعدگي، پرولاپس رحم، درد در چشم ها، گرفتگي گلو، لارنژيت، اختلالات مخچه، اشکال در تعادل و راه رفتن.