طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

طب سوزنی
میگرن
میگرن 1
میگرن و طب سوزنی

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردرد – اثرات مثبت طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها چندین سال است که مورد تایید پزشکان در سراسر جهان قرار گرفته است.

بسیاری از افرادی که به علت سردردهای میگرنی شان چندین سال از انواع داروهای مسکن استفاده کرده اند با انجام طب سوزنی، از این مشکل به راحتی نجات پیدا کرده اند.

در تحقیقی که در سال 2008 میلادی در کلینیک های ایالات متحده آمریکا انجام شد مشخص گردید که طب سوزنى با تحریک اعصابی که در عضلات و سایر بافتها قرار گرفته اند موجب ترشح آندورفین ها و سایر عوامل عصبی هورمونی شده و باعث بروز تغییراتی در فرآیند درد در مغز و نخاع می شود.

همچنین موجب ترشح فاکتورهای تنظیم کننده سیستم ایمنی در بدن شده و در نتیجه التهاب را کاهش می دهد. طب سوزنی در میزان سروتونین مغز که بر روی شروع سردردهای میگرنی اثر می گذارند نیز موثر می باشد. طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها.

طب سوزنی به دنبال بازگرداندن دوباره مسیر انرژی مثبت در سرتاسر بدن می باشد. همچنین ادعا می شود که طب سوزنی باعث از بین رفتن انرژی بد بدن که موجب درد و بیماری می گردد می شود. از نقطه نظر پزشکی مدرن، طب سوزنی باعث تحریک سیستمهای مختلف در بدن می شود و این کار می توان سبب شروع یک پاسخ التیام بخش در

بدن شود.

در طب سوزنی، بدن به یک سری مناطق و نقاط فشاری تقسیم می شود. با توجه به بیماری و مشکل فرد، سوزن های طب سوزنی به این نقاط فشاری مختلف فرو کرده می شوند. این نقاط معمولا در نزدیکی اعصاب بدن هستند.

سوزن ها باعث تحریک اعصاب شده و سبب می شوند که هورمون ها و مواد شیمیایی مختلفی مثل آندورفین ها ترشح شوند که موجب شروع یک پاسخ درمانی در بدن می گردند. آن چیزی که باعث درمان و رفع مشکل بیمار می شود همین تحریک سیستم ایمنی و گردش خون می باشد. ( کلینیک طب سوزنى دکتر فرهاد همت خواه Acupuncture ). طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

Migraine is a primary headache disorder manifesting as recurring attacks, usually lasting for 4 to 72 hours.

and involving pain of moderate to severe intensity.
Typical characteristics of the headache are unilateral location, pulsating quality, moderate or severe intensity, and aggravation by routine physical activity. طب سوزنی در تهران

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

Sufferers may also experience auras, photophobia, phonophobia, nausea and vomiting. Migraine is a common disorder (Olesen 2007); a UK follow-up study found the migraine incidence rate to be 3.69 cases per 1,000 person-years.,

and to be around 2.5 times higher in women than men (Becker 2008).

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

Many people with migraine can be adequately treated when the attacks occur, but some need prophylactic interventions.,

as their attacks are either too frequent or are insufficiently controlled in this way. Several drugs, such as beta-blockers, amitriptyline or sodium valproate, are used in the prophylaxis. پزشکان مورد تایید انجمن طب سوزنی

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

of migraine in an attempt to reduce attack frequency, but all these drugs are associated with adverse effects (DTB 1998). طب سوزنی برای اعصاب

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

The results of the latest reviews are quite consistent: acupuncture is significantly better than. no treatment/basic care for managing migraine, انجمن پزشکان طب سوزنی ایران و اسامی آنها and appears to be at least as effective as prophylactic drug therapy, with few contraindications. or unpleasant side effects (Linde 2009, Wang 2008, Sun 2008, Scott 2008).

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

Acupuncture has a similar or slightly better effect than sham procedures, which themselves can perform.

as well as conventional drugs, indicating that sham acupuncture is not an inactive. placebo but a contentious alternative intervention. Acupuncture has been found to be cost-effective (Witt 2008; Wonderling 2004).

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

As well as prevention it may also be used to alleviate symptoms in acute attacks (Li 2009). There is preliminary qualitative. مراقبت بعد از طب سوزنی

evidence from patients that acupuncture can increase coping mechanisms as well as relieve migraine symptoms (Rutberg 2009). انجمن پزشکان طب سوزنی ایران و اسامی آنها Migraine is thought to begin as an electrical phenomenon in the cerebrum that then affects blood vessels, biochemistry, and causes neurogenic inflammation.
Acupuncture can help in the treatment of migraine by:
Providing pain relief

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

– by stimulating nerves located in muscles and other tissues, acupuncture leads to release. of endorphins and.

other neurochumoral factors and changes the processing of pain in the brain and spinal cord (Zhao 2008, Zijlstra 2003, Pomeranz, 1987)

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها
Reducing inflammation – by promoting release of vascular and immunomodulatory factors (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).
Reducing the degree of cortical spreading depression (an electrical wave in the brain associated with migraine) and plasma.

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

levels of calcitonin gene-related peptide and substance P (both implicated in the pathophysiology of migraine) (Shi 2010).

Modulating extracranial and intracranial blood flow (Park 2009).
Affecting serotonin (5-hydroxytriptamine) levels in the brain (Zhong 2007).

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

کلینیک طب سوزنى دکتر فرهاد همت خواه Acupuncture ). طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply